här delar jag tankar, förmedlar nyheter och ger dig tips, råd och inblick i min jobb som personlig tränare

måndag 9 februari 2015

Färdig utbildad massör- vill du boka en timme?

Hej!

I dag mottog jag med diplomet från Axelsons Body Work School och kan titulera mig massör.
En studie som överraskat mig positivt då jag känner att jag lärt mig otroligt mycket mer än förväntat.
Tack till duktiga lärare som delat all sin erfarenhet och kunskap.

I väntan på att jag får en en arbetsplats att jobba genom (är under upplärning) så kan jag tills vidare erbjuda rimlig behandling genom min firma Marcus trening & massasje. Timmar, halvtimmar, företagsmassage, idrottsmassage, avspänningsmassage, bindvävsmassage med mera. Nacke, axlar, händer, fötter, höfter, lår, ansikte, käke- you name it!

Har du besvär du behöver hjälp med, eller vill bara koppla av lite och unna dig något som kan få ner axlarna och stressnivåen?

Priser:

60 minuter massage hembesök- 850 kr.
60 minuters massage - hembesök (fler än 2 behandlingar) 600 kr/timme

Företags- familje eller idrettslagsmassage (4 behandlinger eller fler vid samma tillfälle i passande lokal):
60 minuter- 500 kr
30 minuter 350 kr

Klippkort kan också ordnas om du önskar dig behandling varje vecka över en längre tidperiod.
Så för ögonblicket erbjuder jag bara massage som kringresande massör inom Oslo kommuns gränser, på arbetsplatsen eller i ditt hem eller i annan passande lokal som du som klient ordnar. Evt andra lösningar, ta kontakt så försöker vi hitta en ordning.

Boka en timme gör du på tel: 480 37 970 eller på e-post marcusellos@hotmail.com

Forskning om massagens effekter

Idag konstaterar forskare världen över att massage, p g a dess specifika tryck och töjning på vävnaderna, framförallt på muskler, blodkärl, nerver och hud, påverkar det autonoma (icke viljestyrda) nervsystemet vilket sedan reflexmässigt ökar blodcirkulationen, hormoner som ger lugn frigörs och musklernas spänningsgrad minskar samtidigt som koncentrationsförmågan ökar och immunförsvaret stärks. Här nedan följer sammandrag av ett antal forskningsresultat.

 • Massage påverkar gener
Att få musklerna knådade är avslappnande och skönt, men det går djupare än så. Nu finns det vetenskapligt stöd för att massage påverkar själva generna i muskelcellerna. Kanadensisk och amerikansk forskning visar att tekniken ger en liknande effekt som antiinflammatoriska läkemedel. Dessutom blir det fler av de delar i cellen som förbränner energi.

Källa: Vetenskapsradion / Crane et al. Massage Therapy Attenuates Inflammatory Signaling After Exercise-Induced Muscle Damage. Sci. Transl. Med. 4, 119ra13 (2012)

 • Massage så mycket mer än muskelavslappning
Syftet med denna studie var att fastställa effekten av en enda behandling med svensk klassisk massage på det endokrina systemet och immunförsvaret. Forskare på Cedars-Sinai Medical Center i Los Angeles rekryterade 53 vuxna friska personer till studien. 29 slumpmässigt utvalda fick en 45-minuters djupgående svensk klassisk massage och de övriga 24 fick en mycket lättare massage. Tester togs just innan och upp till en timme efter utförda behandlingar. Forskarna märkte till sin förvåning att en enda massagebehandling orsakade mätbara biologiska förändringar. De som fick den svenska klassiska massagen hade mycket lägre nivåer av stresshormonet kortisol i blod och saliv och lägre nivå av arginin vasopressin, ett hormon som kan leda till ökning av mängden kortisol. De hade också en ökning av antalet lymfocyter, vita blodceller som är en del av immunsystemet. Forskarna kom fram till att om man fortsätter med fler behandlingar kan det på ett positivt sätt påverka inflammatoriska och autoimmuna tillstånd.

Källa: October 2010, 16(10): 1079-1088. doi:10.1089/acm.2009.0634

 • Studie på effekten av massageterapi mot kronisk spänningshuvudvärk
Massage, triggerpunktsbehandling och stretching av axlar och nacke gavs i 30 minuter 2 ggr/vecka i en månad. Huvudvärkens frekvens, varaktighet och intensitet registrerades både veckorna innan behandlingarnas början, under behandlingsperiden, samt efteråt. Antalet huvudvärkstillfällen per vecka gick från runt 6,8 st. till 2 st. Resultaten började visa sig redan första veckan. Värkens varaktighet minskade med 50% jämfört med veckorna innan massagen sattes in och huvudvärkens intensitet minskade på alla patienter utom en. Denna behandling var standardiserad och inte specifikt inriktad på varje patients bekymmer, trots detta blev resultaten så positiva.

Källa: Am J Public Health. 2002 October; 92(10): 1657–1661

 • Ihållande effekter av massage mot kronisk spänningshuvudvärk
21 kvinnliga patienter som led av kronisk spänningsuvudvärk fick 10 behandlingar var på överkroppen med djupgående massage inklusive massagebehandling av de triggerpunkter som hittades. Deras smärtor, musklernas rörelseomfång m.m. mättes med flera olika instrument. Smärtans intensitet, frekvens och varaktighet förbättrades avsevärt. Även rörelseomfånget förbättrades. När uppföljning gjordes igen 3 respektive 6 månader efter den sista behandlingen var fortfarande smärtan reducerad.

Källa: Acupunct Electrother Res. 1990, 15 (2) :159-62

 • Massage bra mot migrän och sömnstörningar
Patienter som led av migrän blev slumpmässigt utvalda till antingen en grupp där de skulle få massage eller en kontrollgrupp. De fick uppskatta sin migränsmärta och sömnstörningar under 13 veckor. Vecka 5 till 10 fick massagegruppen varsin behandling på 45 minuter per vecka. Ångest, hjärtfrekvens och mängden kortisol (ett hormon som utsöndras vid stress) i saliven mättes både innan och efter studien. Massagegruppen fick förbättringar i både migränens frekvens och i sömnkvalitet, både under veckorna med massage och under de 3 veckorna efteråt som studien varade. Massagen sänkte även ångest, hjärtfrekvens och mängden kortisol.
   Även i en annan undersökning, då med 30 minuter massage 2 gånger i veckan under 5 veckor, minskade massageterapi förekomsten av huvudvärk och dess intensitet, minskade sömnstörningar och symtom som ångest och oro. Nivån av serotonin (signalsubstans som ingår i kroppens belöningssytem) ökade. Användandet av värktabletter minskade.

Källa: Annual Behavior and Medicine, 32, 50-9
Källa: International Journal of Neuroscience, 96, 1-11

 • Massage effektivare än manipulation och akupunktur mot ryggsmärtor
Det finns få behandlingsmetoder mot ryggsmärtor som har höga vetenskapliga bevis. Konventionell skolmedicinsk vård ger sällan fullständig lindring och många patienter vänder sig därför till komplementärmedicinska terapeuter. Följande undersökning studerade massage, manipulation och akupunktur i förhållande till hur effektiva, säkra och kostsamma behandlingsmetoderna var. Den vetenskapliga litteraturen visade att massageterapi är effektivt och säkert för behandling av ryggsmärtor. Det är oklart vilken effekt akupunktur har mot ryggsmärtor. Ryggmanipulation var bättre än placebo men uppvisade ingen skillnad jämfört med konventionell behandling. Resultaten visar även att massageterapi är kostnadseffektiv efter den första behandlingsperioden, dock inte akupunktur eller manipulation.
   Vid en annan undersökning med jämförelse mellan terapeutisk massage och akupunktur på 262 personer (mellan 20 och 70 år) med långvarig ryggsmärta, fick deltagarna behandling sammanlagt 10 gånger under 10 veckor. Massagen visade sig överlägsen akupunkturen. Vid uppföljning ett år senare var fortfarande massagen bättre än akupunkturen på de båda undersökta områdena; symtom och invaliditet/handikapp. Massagegruppen använde även minst mediciner och hade lägst kostnader för efterföljande vård.

Källa: Ann Intern Med. 2003 Jun 3;138(11):898-906
Källa: Arch Intern Med. 2001 Apr 23;161(8):1081-8

 • Minskad ländryggssmärta och depression med massage
24 vuxna, hälften män och hälften kvinnor, med kroniska ländryggsbesvär (minst 6 månader) blev slumpmässigt utvalda att antingen få massage eller delta i en muskelavslappningsgrupp. Studien pågick i 5 veckor. Grupperna fick behandling i 30 minuter, 2 gånger i veckan. I slutet av studien rapporterade massagegruppen mindre smärta, depression, ångest och bättre sömn jämfört med avslappningsgruppen. De hade även ökad rörlighet i ryggen och ökade nivåer av serotonin och dopamin som har viktiga roller i kroppens belöningssystem.
   I en annan studie sammanförde forskare resultaten av 13 stycken olika studier för att bedöma effekterna av massage mot ospecifika ländryggsbesvär, det vill säga besvär där ingen specifik orsak kan upptäckas. Massage jämfördes mot placebobehandling i två av studierna och som visade att massage var överlägsen mot smärta och funktion på både kort och lång sikt. I åtta av studierna jämfördes massage med andra aktiva behandlingar. De visade att massage och träning var lika bra mot besvären och att massage var överlägsen jämfört med ledmobilisering, avslappningsterapi, sjukgymnastik, akupunktur och egenvård. De positiva effekterna av massage på patienter med kroniska ländryggsbesvär varade i minst ett år efter behandling. En av de andra av dessa studier visade på att zonterapi på fötterna inte hade någon effekt på smärta och funktion. Och de två sista av dessa 13 genomgångna studier jämförde bara olika former av massage utan några tydliga resultat.

Källa: Int J Neurosci. 2001, 106 (3-4) :131-45
Källa: Furlan AD, Imamura M, Dryden T, Irvin E. Massage for low-back pain. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 4. Art. No.: CD001929. DOI: 10.1002/14651858.CD001929.pub2

 • Massage minskar käkledsbesvär
15 patienter med käkledsproblem fick massage på en specifik käkledsmuskel. Deras smärta, knäppningar i käkleden, munnens maximala öppningsgrad, sidoskjutning av underkäken samt framåtskjutning av underkäken mättes. Bedömning gjordes innan och efter massagen på likadana sätt. Knäppningarna upphörde i 80% av fallen och smärtan i 50% av fallen. Munnens maximala öppnande ökade med 12,8%, framskjutningen med 11,6% och sidoskjutningen med 41,3%.
   I ännu en studie hade en patient haft smärta i käkmusklerna i 3 år och även knäppningar i käkleden, tandgnissling, minskad käköppning och huvudvärk. Massage och strain & counterstrain utfördes på övre bålen, nacken och käkmuskulaturen i 30 minuter, 2 gånger i veckan, i 3 veckor. Smärtintensiteten och smärtfrekvensen i käkarna minskade betydligt och den maximala käköppningen ökade med nästan en tredjedel. Käkknäppningarna minskade fyrfaldigt.
   Vid ännu en annan undersökning blev 192 patienter med käkledsbekymmer tillfrågade om de använde alternativmedicinska behandlingar för sina bekymmer. Av alla olika behandlingar, bl a akupunktur och kiropraktik, var det massage som var den form av behandling som de allra flesta var mest nöjda med.

Källa: Rev Stomatol Chir Maxillofac. 2009 Apr;110(2):77-80. Epub 2009 Jan 21
Källa: doi:10.1016/j.jbmt.2007.03.001
Källa: J Orofac Pain. 2003 Summer;17(3):224-36   

 • Minskad stress med massage
En forskningsrapport från USA har sammanställt massagens välgörande effekter på kroppens biokemi. Resultaten visade att massage som ges med medelhårt tryck, medför en rad goda och hälsosamma effekter. Kortisol (ett hormon som utsöndras vid stress) sänktes i genomsnitt med 31%. De aktiverande neurotransmittorerna serotonin och dopamin, som spelar en stor roll i kroppens belöningssystem, ökade i snitt med 28% respektive 31%. Sammantaget tyder forskningen på att massage kan vara en mycket effektiv metod för att få kroppen att slappna av och gå ned i varv (mindre kortisol) samtidigt som kroppen aktiveras på ett positivt sätt (ökade mängder serotonin och dopamin) vid olika sjukdoms- och stresstillstånd.

Källa: Intern. J. Neuroscience, 115:1397?1413, 2005

 • Gravida kvinnor gynnas av massage genom bl a bättre humör och mindre värk
En grupp gravida kvinnor tilldelades 20 minuter massage 2 gånger i veckan under ett antal veckor (5 respektive 16 veckor, två olika undersökningar) medan den andra gruppen fick avslappningsövningar under samma tid. Båda grupperna uppgav mindre ångest, nedstämdhet och värk under testperioden. Dock var det bara de som hade fått massage som även efter testperiodens slut uppgav mindre ångest, bättre humör, bättre sömn och mindre ryggont. Dessutom hade de högre nivåer av signalsubstanserna serotonin och dopamin, som ingår i det kroppsegna belöningssystemet, samt minskade nivåer av stresshormonen noradrenalin och kortisol. De hade även mindre komplikationer under förlossningen och deras barn hade färre postnatala komplikationer, t ex färre fall av underburenhet och låg födelsevikt. De hade även bättre resultat på Brazelton Neonatal Behavior Assessment.

Källa: J Psychosom Obstet Gynaecol. 1999 Mar, 20 (1) :31-8
Källa: J Psychosom Obstet Gynaecol. 2004 Jun; 25 (2) :115-22

 • Massage stärker immunförsvar och lymfsystem samt ökar välmåendet
Kvinnor som hade fått diagnosen bröstcancer fick sedvanlig skolmedicinsk behandling i kombination med massage eller avslappningsövningar under 30 min 3 gånger per vecka under 5 veckor eller enbart sedvanlig skolmedicinsk behandling. De kvinnor som lottats till massage- eller avslappningsgruppen rapporterade mindre depression, mindre oro och mindre smärta efter behandlingarna. Efter studiens slut var det dock endast massagegruppen som rapporterade mindre depression, mindre ilska och mer styrka. Även nivåerna av dopamin, naturliga mördarceller och lymfocyter förbättrades från den första till den sista behandlingen i massagegruppen men inte i de övriga grupperna.

Källa: Int J Neurosci. 2005 Apr;115(4):495-510

 • Massage bevisat effektivt mot träningsvärk
Syftet med studien var att undersöka de fysiologiska och psykologiska effekterna av massage vid träningsvärk, så kallad ”delayed onset muscle soreness” (DOMS). 18 försökspersoner slumpades till en massagegrupp och en kontrollgrupp. Träningsvärk skapades genom att försökspersonerna fick utföra sex omgångar med åtta maximala excentriska (muskelkontraktion vid förlängning av muskeln) kontraktioner med hamstringsmusklerna. Efter 2 timmar fick de i massagegruppen 20 minuters muskelmassage och de i kontrollgruppen fick placebobehandling. Musklernas förmåga till kraftutveckling samt försökspersonernas upplevelse av träningsvärk mättes 2, 6, 24 och 48 timmar efter träningen. Resultaten visade att massagen effektivt minskade intensiteten av träningsvärken efter 48 timmar. Andra studier visar även bl a på ökad muskelfunktion och minskad utmattning av musklerna då några minuter massage ges efter träning jämfört med vila.

Källa: Br J Sports Med 2003 Feb;37(1):72-5
Källa: Complement Ther Nurs Midwifery. 1995 Aug;1(4):99-102
Källa: Br J Sports Med. 2004 Apr;38(2):173-6

 • Massage mot fibromyalgi
En av de få behandlingsmetoder som har visat bäst effekt mot fibromyalgi är massageterapi. Bl a fick en patientgrupp 30 minuters massage 2 gånger per vecka under 5 veckor, och de rapporterade mindre ångest och depression och deras nivåer av kortisol (ett stereoidhormon som utsöndras vid stress) var lägre under behandlingsperioden jämfört med övriga behandlingar. Massagegruppen visade också bättre resultat på en s k Dolorimeter som mäter smärtkänslighet och smärtans intensitet. Nivåerna av smärtsubstansen substans P minskade. De rapporterade mindre smärta, färre tenderpoints, mindre stelhet och trötthet och färre nätter med sömnsvårigheter. Massagen jämfördes mot bl a TENS (transkutan elektrisk nervstimulering), avspänning, biofeedback, magnetterapi och kiropraktik.

Källa: Best Pract Res Clin Rheumatol. 2003 Aug;17(4):667-83
Källa: J Clin Rheumatol. 1996 Feb;2(1):18-22
Källa: J Clin Rheumatol. 2002 Apr;8(2):72-6

 • Manuell terapi effektivt vid höftledssmärta
Den här studien undersökte effekterna av manuell terapi jämfört med träning för patienter med höftledsförslitning. 109 patienter med deltog i undersökningen och blev lottade till antingen en behandlingsgrupp som fick manuell terapi eller en kontrollgrupp som fick träning. Den manuella behandlingen syftade till att mjuka upp höftens muskulatur och förbättra ledfunktionen för att främja rörlighet och minska smärta. Träningsbehandlingen bestod av aktiva rörelser som också gjordes för att främja rörlighet och minska smärta. Alla behandlingar genomfördes vid nio tillfällen under en period på fem veckor. Resultaten visade att efter fem veckor hade gruppen som fick manuell terapi förbättrats med 81% jämfört med träningsgruppen som hade förbättrats med 50%. Patienterna som fick manuell terapi hade signifikant bättre värden avseende smärta, stelhet, höftfunktion och rörelseförmåga. Effekterna höll fortfarande i sig vid uppföljning 29 veckor senare. Forskarna sammanfattar sin rapport med att manuell terapi är överlägsen träningsterapi för att hjälpa patienter med höftledsförslitning.

Källa: Arthritis Rheum. 2004 Oct 15;51(5):722-9

 • Massage, ledbehandling och träning effektivt mot whiplash
Den här studien rapporterar om ett framgångsrikt omhändertagande av en kvinnlig patient med pisksnärtskada i nacken, så kallad whiplash. Kvinnan sökte hjälp för sina besvär två veckor efter att hon varit med om en trafikolycka. Hon kunde inte sitta mer än 10 minuter och kunde inte jobba eller träna som vanligt. Sjukgymnasten undersökte muskler och leder och fann att rörligheten var nedsatt både i nacken och bröstryggen (den del av ryggraden som är i nivå med bröstkorgen), samt att hon även hade nedsatt funktion och spänningar i rygg- och nackmuskler. En behandlingsplan gjordes upp där både massage, ledbehandling och träning ingick. Efter fyra behandlingar hade kvinnans besvär helt försvunnit. Studien visar att manuell terapi och träning kan vara en effektiv metod för att behandla pisksnärtskador.

Källa: J Orthop Sports Phys Ther. 2004 Sep;34(9):511-9; discussion 520-3

 • Ryggmärgsskadade patienter får bl a ökad styrka och rörlighet av massage
20 patienter med ryggmärgsskador i halsryggen undersöktes bl a i rörlighet och styrka i överkroppen. De delades slumpmässigt upp i en massagegrupp och i en övningsgrupp. Massagegruppen fick 40 minuter massage 2 gånger i veckan under 5 veckor, medan övningsgruppen utförde rörlighetsövningar för armar, nacke, skuldror och rygg under samma tid. Båda grupper uppvisade förbättringar men bara massagegruppen visade stora ökningar i både rörlighet och styrka. Även mindre depression och oro/ångest uppvisade massagegruppen men inte övningsgruppen.

Källa: Int J Neurosci. 2002 Feb;112(2):133-42

 • Massage ökar koncentrationsförmågan
Under en fem veckor lång studie fick en grupp på 26 stycken vuxna människor massage 15 minuter 2 gånger i veckan, medan en kontrollgrupp på 24 stycken bara fick sitta och slappna av under motsvarande tid. Flera parametrar mättes, och slutsatsen var att massage minskar arbetsstress och ökar vakenheten, samt ger runt 50% säkrare och snabbare lösningar av matematiska problem. De som bara fick vila istället visade inte alls dessa förbättringar.

Källa: Int J Neurosci. 1996 Sep;86(3-4):197-205Mer forskning i korthet

 • Kerstin Uvnäs-Moberg, professor i fysiologi vid Karolinska Institutet och erkänd som en av världens främsta hormonforskare, har i sin forskning kommit fram till att massage frisätter hormonet oxytocin i hjärnan, även kallat "lugn och ro-hormon". En ökad mängd av detta hormon påverkar viktiga funktioner i inre organ och förändrar våra känslor på så sätt att vi blir mindre aggressiva och får en känsla av avslappning och mättnad. Blodtrycket och pulsen sjunker samtidigt och vi tolererar smärta bättre.

 • Castex gjorde experiment om massagens inverkan på skadade muskler. Muskler på djur utsattes för krosskador. En grupp fick massage, en annan grupp fick ingen behandling. De muskler som ej fått massage fick en ökad bindvävsbildning. De masserade musklerna verkade mera normala, smidiga och elastiska. Den kraftiga tendensen till bindvävsbildning i de muskler som inte behandlats kunde inte iakttagas i de masserade musklerna, som dessutom uppvisade större muskelmassa. Resultatet av flera andra gjorda undersökningar visar också att massage motverkar och minskar den bindväv som alltid bildas i orörliga och skadade muskler. Bästa effekten har muskelmassagen.

 • Dr. Candace B. Pert, USA, visar med sin forskning att kroppsberöring ökar frisättningen av kroppens egna smärtlindrande hormoner och förändrar kroppens fysiska samt känslomässiga tillstånd på ett bestående sätt.

 • Touch Research Institutes (TRI) många studier visar att frisättningen av stresshormon sjunker, känslan av oro och ängslan minskar, humöret och sömnen förbättras samt att näringsupptaget i tarmarna ökar vid massage.

 • Forskarna Maggiorg Mosso och Rosenthal har experimentellt bevisat att en muskel som blivit trött av arbete eller elektrisk stimulering mycket snabbare kan arbeta effektivt igen om den masseras än om den bara får vila.

 • Barr och Taslitz rapporterade att 20 min ryggmassage sänkte blodtrycket, ökade hudens svettutsöndring och dessutom vidgade ögats pupill något. Resultaten pekar på att massage påverkar det autonoma nervsystemets aktivitet.

 • Bells forskningar visade att en vad som givits djup massage i 10 min fick en fördubblad blodvolym och fördubblad hastighet av blodcirkulationen. Denna ökning av blodcirkulationen varade i 40 min. Försök med bengymnastik ökade också blodcirkulationen, men då varade effekten bara 10 min. Bells försök visar att behandlingen med massage jämfört med gymnastik hade en efterverkan under 4 gånger så lång tid.

 • Drinker och Yoffrey gjorde experiment på en hund som bedövades och fick kanyler insatta i halslymfstammarna. Huvudet och halsen masserades ovanför kanylerna vilket fick lymfan att rinna så länge massagen pågick. När massagen upphörde kom knappt någon lymfa alls.

 • Kellgren, von Mesengeil och Colombo gjorde undersökningar som bevisade att massage ger ökad lymfcirkulation. Effektivast visade sig djup muskelmassage.

 • Forskarna Kottke, Ladd och Blanchard behandlade frambenen på hundar med massage, passiva rörelser och elektrisk stimulering. Alla tre metoderna ökade lymfströmmen men massagen var den effektivaste metoden.

 • Despards forskning visar att massage ökar musklernas näringsupptagning.

 • Nordskow och Bierman undersökte massagens avslappningseffekt på 25 friska personer och fann att massage ökade musklernas avslappning.

 • Professor Edzard Ernst, England, är känd för att vara kritisk mot användningen av komplementärmedicin. Men nu har han själv gjort en vetenskaplig granskning om användningen av massage inom cancervården. Hans slutsats är att massage har positiva effekter vid cancer och lindrar smärta, illamående, oro, depression, ilska, stress och trötthet. Professor Ernst anser att massage är en mycket lovande metod.

Källa: Alternativ Medicin, Albert Bonniers Förlag
Massörers verksamhet och yrkesansvar, Branschrådet Svensk Massage
Massage, Hans Axelson
Support Care CancerMer forskning om massagens effekter hittas på följande sidor

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar