här delar jag tankar, förmedlar nyheter och ger dig tips, råd och inblick i min jobb som personlig tränare

söndag 24 oktober 2010

Funderar du på att börja motionera?

Hej.

Har du svårt för att hitta din motivation för aktivitet?
Här är några argument:

Hälsofrämjande fysisk aktivitet förbättrar hälsan utan att åsamka skada. Fysisk inaktivitet är en riskfaktor för sjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdomar, fetma, typ 2-diabetes, sjukdomar i rörelseorganen, psykisk ohälsa och cancer. Bibehållen fysisk aktivitet genom livet bidrar till att människor kan leva ett oberoende liv långt upp i åldern.

Med regelbunden fysisk aktivitet enligt rekommendationen menas en aktivitet som utförs dagligen i 30 minuter om den är av måttlig intensitet, alternativt minst tre gånger per vecka om den är högintensiv. Rekommendationen för barn är 60 minuter fysisk aktivitet varje dag och bör omfatta både måttlig och hård aktivitet.

Är det någonting att tänka på egentligen?

fredag 22 oktober 2010

måndag 18 oktober 2010

Träning i arbetstiden...

Har du det?

Jag är övertygad om att arbetsgivare som tillrättalägger och uppmuntrar till fysisk aktivitet får friskare, mer nöjda medarbetare. Så, ge dina anställda 2 timmar i veckan till motion och du sparar in det sjukpengar. Eller vad tror du? Vad är dina erfarenheter?

lördag 9 oktober 2010

Träningsmål

Mål oc mening med det vi gör i livet vårt är nödvändigt. Annars går vi oss fort bort och blir vilsna. Detsamma gäller din aktivitet. Mål är motiverande, och får oss att se helheten i aktiviteten vår. Sen är det ju inte målet som är det viktiga utan resan mot den, som någon klok en gång sa.

Så vad är ditt mål, och har du några bra delmål på vägen dit?
Vill du åka Vasaloppet och förbereda dig med terränglöpning eller andra tävlingar? Vill du gå ner i vikt och se det på vågen och i spegeln innan jul? Är du utsatt för nacke- skulderproblem och vill klara av att jobba utan att sjukskriva dig. Sätt dig ner och skriv ner ditt mål. Planering är faktiskt nödvändigt också i förhållande till träning och aktivitet. Kom ihåg att målsättningar ska vara KONKRETA, REALISTISKA, och SPECIFIK. Får du till det?

lördag 2 oktober 2010

Catslide

Hej.

Känner du till Catslide? Efter denna videon der über-sporty Yngvar visar sitt koncept, så kanske du får lust att pröva?
Raggsockar och skurtrasor fungerar så länge golvet har en hård, halkig yta.